Cavalloni Híradó 2000/4

Cavalloni Híradó 2000. október

Előző lap Csepel-kupa

TartalomjegyzékTartalomjegyzék

NOVUM-kupaKövetkező cikk


F1K

CO2
1x1.gif (42 bytes)

 

Dr. Benedek György:

CO2 hírek


BLACK-CUP
CO2, A/1 vitorlázó és kis gumimotoros kategóriák
GLIWICE, Lengyelország, 2000, júl. 2.

A környezeti hőmérséklet +15.. 16o volt, a kezdeti enyhe szél a 4-ik startra 8-10 m-re, majd a fly-off-ra pedig 12 m-re nőtt. A résztvevők megoszlása: 8 fő lengyel, 7 magyar és 3 osztrák. E 18 főből nem túl kedvező időben 4 versenyző ért el 600 mp-t, a már erősen szeles fly-off-ban pedig csak 2 modellező tudott elfogadható indítást végezni. A verseny a lengyelek jelentős technikai fejlődését mutatta. Michalski Roman saját munkával elkészítette a GMW-73 motor pontos másolatát, amely kitűnően működött.

Eredmények:

Schaupp Werner 570+158, Michalski Roman 570 +133, Vörös Andrea 570+006, Szopniewski Henryk 570 + 0, Hársfalvi István 555, Horváth Attila 552, Németh Ferenc, 542, Tóth Tamás 540, Fenz Hilda 451, Fenz Heinz 369, Tóth Péter 362, Halczak Patryk 351, Biwo Damian 342, Vörös Kálmán 287, Rakoczy Ewa 253, Rakoczy Roman 248, Semen Pawel 150, Podziorek P. 0.


Kis kategóriák német bajnoksága
HAKEBORN, Magdeburg mellett, 2000 aug.6.

A bennünket érdeklő CO2 kategóriát 6 magyar modellező mentette meg a teljes érdektelenségtől, mert rajtuk kívül csak 1 osztrák volt és a 80 milliós Németországot 2 (kettő) versenyző képviselte, akik egyike maga a nagyhangú, arrogáns Wöbbeking volt. Ő a szabályzatnál lényegesen könnyebb, 50 gr-os tolócsavaros modellel szerepelt, bizonyítván ezzel azt hogy ő, mint Németország hivatalos CIAM képviselője az FAI - F1K szabályzatot nem veszi komolyan. De tény az, hogy olyan kategória nevében nyilatkozik és foglal állást, amely mögött a saját országában nincsenek résztvevők.

Kezdetben megfelelő, jó idő volt ,de a 3-ik forduló után 1 órás ebédidő miatt félbeszakították a versenyt és az újrakezdésig bejött egy erősen szeles front. A döntőben az előjáratási idő percenként nőtt. Heinz Fenz osztrák versenyző esetében eddig is ismert volt, hogy modellezési lelkesedése és a motor kezeléshez szükséges érzék nála fordítottan arányos, GMW-73 motorjainak "nyakát gyorsan kitekerte" és a fly-off utolsó fordulóját már csak Hársfalvi Istvántól kölcsönzött Botond motorral tudta befejezni, de ezzel is győzött, bizonyítva a magyar motortípus kiválóságát. Eredmények:

1./ Heinz FENZ. 600+120+52, 2./ Martin Weist 600+120+37, 3./ Vörös Andrea 600+120 +3. 4./ Hársfalvi István 600+67, 5./ Szander Zsolt 600+5, 6./ Gerhard Wöbbeking 600+4, 7./ Németh Ferenc 591, 8./ Örffy Tamás 535, 9./ Vörös Kálmán 350.


Mátra-kupa, Pösténypuszta
(az Ipoly árterületén), 2000 aug. 6.

Ezen időpont már halasztott volt, mert az eredeti dátum, máj.6. ütközött a cseh Usti n. Orlici-beli versennyel. A mostani verseny keretében a CO2 kategórián kivül 6 versenyző indult A/1-es kis vitorlázóval és 1-1 fő F1A és F1B modellel.

A lelkes vidéki sportvezetők nemes törekvését, sportunk életben tartását az égi hatalmak kiváló idővel jutalmazták, enyhén fedett égbolttal és csaknem álló levegővel. A szénsavas kategóriában kétszeres gázkiengedés volt engedélyezve, itt a résztvevők fele érte el a max. 600 mp-t és a fly-offban az előjáratási idő 1-1 perccel nőtt.

Az első kettőben mindenki kirepülte a 2 percet, a verseny a harmadik fly-off fordulóban a 3 perc előjáratásnál dőlt el. A junior Markovics 84"-t, Bádovszky 60" és Jász József 49"-t repült mindhárman GMW-73-mal. Jómagam elindultam ugyan a versenyen, de értékelésen kivül, hogy verseny-körülmények között végezhessek próbát 1 cm3-es tankkal, amelynél minden eddigi F1K előírás alkalmazható, mert a kis tartály eleve lehetetlenné tesz minden eddigi termikus trükköt, manipulációt, mert itt nincs motor-előjáratás.

A jelen szabályzat jelentős ellentmondása abban van, hogy amikor csak 2 percet kell repülni a 3 cm3-es tankkal, akkor ezzel a motor még 6-8 perces repülésre is képes, és a fly-off általában igen hosszú, kézben történő motor-járatással dől el, ami alapjában véve motorjárati összehasonlítás és nem modellrepülés. Elvégzett 8 indításomból kettő lett 2 percnél rövidebb és a további 6 idői 121 és 145 mp közé estek. A motor itt is a GMW-73 volt, de kisméretű, egyszerű Modela-csavarral.

Bár ez volt az első kísérlet olyan megoldás keresésére, amellyel a jelen F1K szabály egyes zavaros rész-előírásaiból eredő viták kiküszöbölhetők lennének, azonnal jelentkezett az ellenvélemény, hogy az 1 cm3 tank rossz elgondolás, versenyalkalmazásra alkalmatlan. Az emberiség fejlődés-története mindig is azt mutatta, hogy a reformerek rendszeresen a rövidlátók ellenállásába ütköztek, erre ismert példák Luther vagy Galilei, de ami kis sportunkban sem ismeretlen, pl. az 1997-ben kialakított súlyhatár, a 75 g, amellyel szemben még egy neves versenyző is legfeljebb a 60 g-t tartotta elfogadhatónak, miközben a 75 g igen jól bevált.

Eredmények: C02 1./ Markovics Tamás 600+329, 2./ Bádovszky László 600+300, 3./ Jász József 600+289, 4./ Izsai Ferenc 546, 5./ Számadó István 157. F1H 1./ László Gábor 470, 2./ Zima Zoltán 426, 3./ Jakubovics Tamás 388, 4./ Molnár Miklós 374, 5./ Septei Dániel 359, 6./ Márkus Csaba 241, F1A Uram Tamás 946, F1B Pásztor József 1060. A lelkes rendezőknek, Havrán Sándornak és Ludányi Istvánnak valamint minden időmérőnek kijár a dicséret és eredményes munkájukat az összes résztvevő nevében köszönjük.

Előző lapTartalomejgyzékCavalloni Honlap

1165 Budapest Veres Péter u. 157.   Tel/fax: +36 1 211-4071
1625 Budapest, Pf. 16   info@cavalloni.hu

Következő lap