ca112.gif (1051 bytes) ca115.gif (38 bytes)Cavalloni Ferenc Modellező Sportegyesület

Bemutatkozás

1. Történetünk - röviden

A modellező szakkör 1963. szeptemberében alakult az akkori Úttörőházban Ez a szakkör az alapja a mai egyesületnek.

Szakosztályi rangot kaptunk még az év végén - novemberben.

Önálló klub lettünk 1968. január 1-el. (MHSZ XVI. ker. Úttörőház Modellező Klub)

Azokban az években már feltűnést keltett az hogy egy kis úttörőházi modellező klub a megyei vezetőségek mellett működő klubokkal egy szintre tudott emelkedni - eredményei alapján. Ekkor soroltak be minket az "A" típusú klubok közé (Ez a besorolás a modellező szervezetek között az NB-1-et jelentette - a több mint 500 hazai modellező szervezet közül az első 12 között voltunk !)

Az úttörőház nem tudott anyagilag megfelelően segíteni, az MHSZ sem adott az alapanyagokon kívül mást, ezért bevétel után néztünk már a 70-es évek második felében. Engedéllyel munkát vállaltunk és bevételünk - nyereségünk - volt. Ennek a munkavégzésnek érdekében - amint lehetett, 1987. őszén - önálló sportegyesületet alakítottunk akkori vezetőink nem kis meglepetésére.

Mai nevén - a Cavalloni Ferenc Modellező Sportegyesület - 1987. december 10-én alakult önálló egyesületté. Alapítója az MHSZ XVI. ker. Úttörőház Modellező Klubjának 19 tagja volt. Ez az egyesület később - 1991. október 1-vel mint jogutód - átvette az egész klubot az MHSZ megszűntetése miatt.

A két időszak között - papíron - két modellező szervezet működött együtt: a XVI. ker. Úttörőház Modellező Klubja, és a Cavalloni Ferenc Modellező Sportegyesület.

 

2. Névadónk: Dr. Cavalloni Ferenc

Az egyesület alakuló közgyűlésén három javasolt név közül választotta Cavalloni Ferencet.
Részlet tanítványa, Dr. Benedek György megemlékezéséből halálának 50. évfordulóján:

* * * * *

[...] Ebben az időben a minden új iránt érdeklődő fiatalság körében különös varázsa volt a technikai tudományokat oktató tanároknak. És ilyen egyén volt dr. Cavalloni Ferenc. Tudós, kutató, tanár, oktató és ifjúsági vezető egy személyben, lelkesedése a fiatal tudós szakmai szeretetéből és az ifjúság technikai nevelése iránti elkötelezettségéből fakadt.

De az új természettudományos szemlélettel csodálatosan egyesítette az elmúlt kor szellemi értékeit is - a matematikán és fizikán kívül latin nyelvet is tanított.

A Pázmány Péter Tudományegyetem elvégzése után megszerezte a fizikai doktori címet is, ezután a később világhírűvé vált Bay Zoltán professzor szegedi intézetében atomkutatással foglalkozott, majd a Budapesti Csillagvizsgáló Intézetben dolgozott. Tanári pályafutását a budai Toldy gimnáziumban 1935-ben kezdte, 1937-től pedig a Mátyás gimnáziumban folytatta 1938. végén bekövetkezett haláláig.

Az alkotásra a Gondviseléstől igen rövid időt, mindössze öt évet kapott. De ezalatt számtalan szakcikke, kutatási eredménye, tudomány-népszerűsítő írása, lexikoni természettudományi részmunkája és rendszeres tudományos előadásai mellett oktatófilmje jelent meg.

Ifjúsági technikai nevelő munkája messze túlhaladt a matematika-fizika tanári kötelező kereteken. Iskoláiban első dolga volt az ifjúsági szakkörök megalapítása. Az államilag támogatott, humán beállítottságú önképzőköröktől függetlenül olyan új szakterületeket választott, amelyek az ifjúság részéről nagy érdeklődésre tarthattak számot, elsősorban a repülést illetve a repülőmodellezést.

Egykori diákjait lebilincselte az a mód, ahogyan a légerőtan rejtelmeit magától értetődővé tette kísérletekben, oktatófilmen, repülőmodellek építésében és gyakorlati repítésében.

* * *

Dr. Cavalloni Ferenc a jövő évben lenne 80 éves, de immár fél évszázada sírban pihen. Emlékezzünk hálával és tisztelettel rövid életének áldozatos munkájára, mellyel kis népünk fiatal generációját látnoki képességgel igyekezett az örök emberi értékek megbecsülése mellett a jövő század műszaki kihívásainak megoldására nevelni.

Budapest, 1988. december 10.

Dr. Benedek György

* * * * *

3. Létszámunk alakulása:

1963 -1968-ig csak a minden ősszel jelentkező szakköri tagok voltak tagjaink. Ekkor a létszám évenként kb. 40 fő volt. (A legtöbb jelentkező az egyik évben 140(!) fő volt, - le is morzsolódott legnagyobb részük.)

Nyilvántartott létszámunk csak önálló klubbá alakulásunk óta van, 1968-74 közötti létszám adatainkat csak irattári anyagokból hosszas keresés után tudjuk megadni.

1996-ig a pártoló tag fogalmat nem ismertük, az összesen egyenlő a versenyzők létszámával.

A táblázat adatai: összesen: versenyző és pártoló tagok összesen
versenyző: versenyzésre jogosító igazolvánnyal rendelkezők
minősített: a versenyzők közül az év folyamán minősítési szintet elértek száma

 

év

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

összesen

                   

47

 

98

126

112

116

112

96

148

versenyző

                   

47

 

98

98

80

80

80

80

82

minősített

                   

19

 

38

45

55

34

68

42

41

 

év

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

összesen

86

 

98

92

88

84

80

116

101

160

172

204

210

219

230

230

227

242

229

versenyző

80

80

80

80

80

80

80

82

54

96

106

116

129

117

142

103

114

126

106

minősített

54

54

44

42

30

32

24

40

48

64

66

60

55

45

45

54

49

54

52

 

év

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

összesen

221

199

209

197

197

180

186

versenyző

127

144

98

106

113

118

98

minősített

47

44

47

41

44

42

41

A fenti adatok grafikonon:

Létszámok grafikonon

4. Verseny-eredményeink:

Világ, - és Európa bajnokságokon, mint a Magyar csapat tagjai:
(Csak az 1 - 8. helyezéseket írtuk ide.)

Egyéni versenyben:
1x1.gif (42 bytes) Ifjúsági világbajnokunk: Hegedűs Péter 1993
Kukorelli Beatrix 1995
 
3.
Barna Péter 2005
4. Barna Péter 2007
1x1.gif (42 bytes)
Ifjúsági Európa-bajnok: Kukorelli Beatrix 1996

2.

Hegedűs Péter 1994
1x1.gif (42 bytes)
Felnőtt világbajnok: Kukorelli Károly 1995

7.

Demeter Zoltán 2003
1x1.gif (42 bytes)
Felnőtt Európa-bajnokaink: Maczkó Oszkár 1990
Sarusi Kiss Balázs 1996
1x1.gif (42 bytes)
Európa bajnokságon

3.

Harmath Andor 1992

3.

Horváth János 1992

2.

Teller Péter 1998

7.

Mészáros László 1998

6.

Hegedűs Zoltán 2000
1x1.gif (42 bytes)

Csapat-versenyben:

Ifjúsági Világbajnokságon II. hely (ezüst) 1993
5. hely 2007
Felnőtt Európa-bajnokságon: 4. hely 1992
5. hely 1998
4. hely 2000

 

Vissza a Cavalloni nyitólapra | Az egyesület alapszabálya
1165
Budapest, Veres Péter u. 157.    info@cavalloni.hu   1625 Budapest, Pf. 16
Tel/fax: +36 1 311-0471