A klub története

1. TÖRTÉNETÜNK – RÖVIDEN

A modellező szakkör 1963. szeptemberében alakult az akkori Úttörőházban. Ez a szakkör az alapja a mai egyesületnek.

Szakosztályi rangot kaptunk még az év végén – novemberben.

Önálló klub lettünk 1968. január 1-el. (MHSZ XVI. ker. Úttörőház Modellező Klub)

Azokban az években már feltűnést keltett az hogy egy kis úttörőházi modellező klub a megyei vezetőségek mellett működő klubokkal egy szintre tudott emelkedni – eredményei alapján. Ekkor soroltak be minket az “A” típusú klubok közé (Ez a besorolás a modellező szervezetek között az NB-1-et jelentette – a több mint 500 hazai modellező szervezet közül az első 12 között voltunk !)

Az úttörőház nem tudott anyagilag megfelelően segíteni, az MHSZ sem adott az alapanyagokon kívül mást, ezért bevétel után néztünk már a 70-es évek második felében. Engedéllyel munkát vállaltunk és bevételünk – nyereségünk – volt. Ennek a munkavégzésnek érdekében – amint lehetett, 1987. őszén – önálló sportegyesületet alakítottunk akkori vezetőink nem kis meglepetésére.

Mai nevén – a Cavalloni Ferenc Modellező Sportegyesület – 1987. december 10-én alakult önálló egyesületté. Alapítója az MHSZ XVI. ker. Úttörőház Modellező Klubjának 19 tagja volt. Ez az egyesület később – 1991. október 1-vel mint jogutód – átvette az egész klubot az MHSZ megszűntetése miatt.

A két időszak között – papíron – két modellező szervezet működött együtt: a XVI. ker. Úttörőház Modellező Klubja, és a Cavalloni Ferenc Modellező Sportegyesület.

2. NÉVADÓNK: DR. CAVALLONI FERENC

Az egyesület alakuló közgyűlésén három javasolt név közül választotta Cavalloni Ferencet.
Részlet tanítványa, Dr. Benedek György megemlékezéséből halálának 50. évfordulóján:

* * * * *

[…] Ebben az időben a minden új iránt érdeklődő fiatalság körében különös varázsa volt a technikai tudományokat oktató tanároknak. És ilyen egyén volt dr. Cavalloni Ferenc. Tudós, kutató, tanár, oktató és ifjúsági vezető egy személyben, lelkesedése a fiatal tudós szakmai szeretetéből és az ifjúság technikai nevelése iránti elkötelezettségéből fakadt.

De az új természettudományos szemlélettel csodálatosan egyesítette az elmúlt kor szellemi értékeit is – a matematikán és fizikán kívül latin nyelvet is tanított.

A Pázmány Péter Tudományegyetem elvégzése után megszerezte a fizikai doktori címet is, ezután a később világhírűvé vált Bay Zoltán professzor szegedi intézetében atomkutatással foglalkozott, majd a Budapesti Csillagvizsgáló Intézetben dolgozott. Tanári pályafutását a budai Toldy gimnáziumban 1935-ben kezdte, 1937-től pedig a Mátyás gimnáziumban folytatta 1938. végén bekövetkezett haláláig.

Az alkotásra a Gondviseléstől igen rövid időt, mindössze öt évet kapott. De ezalatt számtalan szakcikke, kutatási eredménye, tudomány-népszerűsítő írása, lexikoni természettudományi részmunkája és rendszeres tudományos előadásai mellett oktatófilmje jelent meg.

Ifjúsági technikai nevelő munkája messze túlhaladt a matematika-fizika tanári kötelező kereteken. Iskoláiban első dolga volt az ifjúsági szakkörök megalapítása. Az államilag támogatott, humán beállítottságú önképzőköröktől függetlenül olyan új szakterületeket választott, amelyek az ifjúság részéről nagy érdeklődésre tarthattak számot, elsősorban a repülést illetve a repülőmodellezést.

Egykori diákjait lebilincselte az a mód, ahogyan a légerőtan rejtelmeit magától értetődővé tette kísérletekben, oktatófilmen, repülőmodellek építésében és gyakorlati repítésében.

* * *

Dr. Cavalloni Ferenc a jövő évben lenne 80 éves, de immár fél évszázada sírban pihen. Emlékezzünk hálával és tisztelettel rövid életének áldozatos munkájára, mellyel kis népünk fiatal generációját látnoki képességgel igyekezett az örök emberi értékek megbecsülése mellett a jövő század műszaki kihívásainak megoldására nevelni.

Budapest, 1988. december 10.

Dr. Benedek György

* * * * *

3. LÉTSZÁMUNK ALAKULÁSA:

1963 -1968-ig csak a minden ősszel jelentkező szakköri tagok voltak tagjaink. Ekkor a létszám évenként kb. 40 fő volt. (A legtöbb jelentkező az egyik évben 140(!) fő volt, – le is morzsolódott legnagyobb részük.)

Nyilvántartott létszámunk csak önálló klubbá alakulásunk óta van, 1968-74 közötti létszám adatainkat csak irattári anyagokból hosszas keresés után tudjuk megadni.

1996-ig a pártoló tag fogalmat nem ismertük, az összesen egyenlő a versenyzők létszámával.