Cavalloni Ferenc Modellező Sportegyesület

Cavalloni Híradó 2002. április

Előző cikk TartalomjegyzékTartalomjegyzék

Következő cikk

 

A modellrepülés elmélete (9)

Repülőmodell szárnyszelvények

Modellezőink tervező munkáját könnyítik meg a szárnyszelvény-gyűjtemények. A szelvények részben kísérleti intézetek, részben kutató-fejlesztő modellezők által, adott modell-típus követelményeinek legjobban megfelelő szárnyszelvények.

A szárnyszelvény gyűjteményekben találhatók olyanok, amelyeket eredetileg nagy gépekhez terveztek, vagy kifejezetten repülőmodellek szárnyszelvényei.

A modellek részére tervezett szárnyszelvények jelölése nem egységes. A szelvény előtt álló betű rendszerint tervezője nevének kezdőbetűje - vagy betűi. Az ezután következő szám néha csak sorszám, pl. az MVA és a Göttingeni szelvényeknél, de újabban olyan szám, amelyik a szelvény legfontosabb jellemzőire utal. Például a Benedek, NACA szelvények.

A szelvény legfontosabb adatai - általában:

a legnagyobb vastagság,
a legnagyobb íveltség
a legnagyobb íveltség helye

Ezeket az adatokat általában a szelvény hosszának százalékában adják meg.

A tervezők legtöbb esetben egy jól bevált szimmetrikus szelvényből indulnak ki , majd ennek középvonalát különféle ívekre görbítik. Például a NACA szelvények számainak jelentése:

ch20022_22a.gif (6101 bytes)

Első az íveltség, (6%), azután következik ennek helye (40%), utoljára maradt a szelvény vastagsága (9%).

Ezzel teljesen megegyezik az SI (Sigurd Isacson) szelvények számozással történő jelölése.

Benedek György két szárnyszelvény-sorozat szerkesztését tervezte. Az első sorozatnál a szelvény középvonala “körív” volt, ezek “a” jelzéssel szerepeltek. Ennek a sorozatnak csak egyes példányai készültek el.

A második sorozatnál a szelvények középvonala parabola-ívekből van összeállítva, e sorozatban szerepel s szám után a “b” betű. Ez a sorozat teljes.

ch20022_22b.gif (5999 bytes)

Az első szám jelenti a vastagságot (8%), a második-harmadik szám a legnagyobb íveltség helyét (40%) az utolsó számjegy a legnagyobb íveltség mértékét (6%) - valamennyi a szelvény hosszának százalékában.

Egy tervezendő modellhez a megfelelő szelvény kiválasztását gyakorlati tapasztalatok alapján kezdhetjük. Támpontul a következőket mondhatjuk:

Minél kisebb Reynolds-számmal repül a modell, annál vékonyabb és íveltebb szelvényt kell választanunk. Nagyobb méretű modelleknél (2 m. fesztávolság felett) nyugodtan alkalmazhatunk vastagabb (7-8%) vastag szelvényeket annak érdekében hogy kellő szilárdságúra tudjuk megépíteni.

A szárnyszelvények szerkesztése.

A szárnyszelvények formájának megadása ma már kétféle módon megszokott. Az első, a hagyományos kézi szerkesztésre alkalmas táblázat. Ennél a szelvény koordinátáit a hosszúságuk százalékában adták meg, így az adatok alapján és a koordináták szerinti szerkesztéssel 100 mm hosszú szárnyszelvényt kapunk.

ch20022_22c.gif (3924 bytes)

ch20022_22f.gif (17800 bytes)

Az “X” koordinátákat a vízszintes tengelyre kell felmérni, mm-ben, és ezekben a pontokban merőlegeseket kell állítani az “X” tengelyre Ezekre a vonalakra (Y tengellyel párhuzamos vonalakra) kell az alattuk lévő táblázatban szereplő értékeket felmérni az Y tengelytől felfelé. (Ha lefelé kell mérni, az a táblázatban lévő számok elé tett negatív előjellel jelzik.) Az “Yf” a szelvény felső ívének vonalát, az “Ya” a szelvény alsó ívének vonalát adja.

A kijelölt pontokat folyamatos görbe vonallal kötjük össze - lehetőleg görbe vonalzó-készlet segítségével.

ch20022_22d.gif (10979 bytes)

ch20022_22e.gif (19298 bytes)

Ha nem 100 mm hosszú szárnyszelvényre van szükségünk, a legcélszerűbb a szerkesztéshez használt vonal-hálózatot nagyítani.

A vonal-hálózat nagyítását az általános iskolákban “szakasz felosztása egyenlő arányos részekre” címen tanítják. A felosztás menete - röviden: (hátha valaki mégsem emlékezik rá.)

1. Húzunk egy egyenest, felmérjük rá a szerkesztendő szelvény hosszát. (X tengely), legyen ez például 140 mm.

2.. Az egyenesre első végpontjában szerkesztünk egy merőleges egyenest. (Y tengely, amely sokkal rövidebb, mint az előző, hiszen csak a szelvény vastagságát kell majd erre felmérni.) Ez legyen - a szelvény vastagságának megfelelően - kb. 1,5 cm.

Így megkaptuk a szerkesztendő (szárny)szelvény X és Y tengelyét:

ch20022_23a.gif (2378 bytes)

3. Az arányos felosztáshoz mindkét tengelyhez segédvonalat kell húzni, ezek a tengelyekkel kb. 30-45 fokos szögben helyezkedjenek el.

ch20022_23b.gif (4284 bytes)

4. Az “X” tengely segédvonalára felmérjük a szelvény-táblázat X koordinátáit. (ez 100 mm hosszú) a megfelelő beosztásokkal, vagyis a két koordináta rendszer “0” pontja egy pontba esik, a segédvonalra mérjük az értékeket egymás után - mm-ben: 1,25 - 1,5 - 2,5 - 5, - 7,5 - 10 - stb egészen 100-ig.

ch20022_23c.gif (5219 bytes)

5. Ezután a segédvonal végpontját összekötjük a szerkesztendő szelvény végének pontjával, majd ezzel az egyenessel - a két vonalzó csúsztatásával - párhuzamos egyeneseket húzunk a segédvonal kijelölt pontjaiból a szerkesztendő szelvény X tengelyéig - azt elmetszve.

ch20022_23d.gif (8992 bytes)

6. Ahol a párhuzamos egyenesek metszik az X tengelyt, azokban a pontokban merőlegeseket szerkesztünk az X tengelyre. (ezek mind párhuzamosak az Y tengellyel.)

7. Az Y tengely mellé húzott segédvonalra 1 mm-es beosztást rajzolunk - 10 mm-ig. (Ha a szelvény vastagabb mint 10%, a beosztást 12-13 mm-ig - a szelvény legmagasabb pontján található értékig - kell készíteni.)

8. Az Y tengelyre felmérjük a szelvény hosszának tized részét (például 140 mm hosszú szerkesztendő szelvény esetén 14 mm-t)

9. Az Y tengely mellé húzott - és 1 mm-es beosztással ellátott segédvonal 10 mm végpontját összekötjük a szelvény 10%-át jelentő végponttal.

ch20022_24a.gif (17220 bytes)

10. Az előbbi - két végpontot összekötő - egyenessel párhuzamosakat húzunk az 1 mm beosztású segédvonal mindegyik pontjából, így elkészült az a koordináta rendszer, amelyik már 1,4-szeresre nagyított, tehát a 100 mm-es táblázatban szereplő értékeket kell benne kijelölni, és a kapott pontokat görbe vonalzó segítségével összekötni.

Aki gyakran szerkeszt különböző hosszúságú szelvényeket, érdemes a gyakori méretekre előre elkészíteni a vonal-hálót, erre már csak átlátszó papírt téve gyorsan, könnyen lehet a szükséges hosszúságú profilt megrajzolni.

Ugyanez a szárnyszelvény számítógépes rajzolásra alkalmas adataival:

ch20022_25.gif (26334 bytes)

A Dr. Benedek György által szerkesztett szárnyszelvények:

1.

b

3257

b
2.

b

3259

b
3.

b

3307

b
4.

b

3309

b
5.

b

3357

b
6.

b

3359

b
7.

b

6256

b
8.

b

6258

b
9.

b

6306

b
10.

b

6308

b
11.

b

6356

b
12.

b

6358

b
13.

b

6405

b
14.

b

6407

e
15.

b

6453

b
16.

b

6455

b
17.

b

6456

f
18.

b

6457

e
19.

b

6556

b
20.

b

6556

c
21.

b

6557

b
22.

b

7404

b
23.

b

7406

f
24.

b

7407

d
25.

b

7455

e
26.

b

7455

e/2
27.

b

7456

d
28.

b

7457

d
29.

b

7457

d/2
30.

b

7505

d
31.

b

7505

e
32.

b

8256

b
33..

B

8257

b
34.

b

8258

b
35.

b

8306

b
36.

b

8308

b
37.

b

8353

b
38.

b

8353

b/2
39.

b

8356

b
40.

b

8356

b/2
41.

b

8356

b/3
42.

b

8358

b
43.

b

8403

b
44.

b

8403

b
45.

b

8405

b
46.

b

8406

a
47.

b

8406

b
48.

b

8406

c
49.

b

8452

b
50.

b

8456

d
51.

b

8457

e
52.

b

8505

e
53.

b

8556

b
54.

b

9304

b
55.

b

9403

b
56.

b

9404

b
57.

b

10255

b
58.

b

10257

b
59.

b

10305

b
60.

b

10307

b
61.

b

10355

b
62.

b

10357

b
63.

b

12255

b
64.

b

12305

b
65.

b

12307

b
66.

b

12355

b
67.

b

12357

b

Előző cikkTartalomjegyzékCavalloni Honlap

1165 Budapest Veres Péter u. 157.   Tel/fax: +36 1 211-4071
1625 Budapest, Pf. 16   info@cavalloni.hu

Következő cikk