Cavalloni Ferenc Modellező Sportegyesület

Cavalloni Híradó 2002. április

Előző cikk TartalomjegyzékTartalomjegyzék

Következő cikk

1963 - 2003

Egyesületünk (jog)elődje, a XVI. kerületi Úttörőház repülőmodellező szakköre 1963 szeptemberében alakult, (illetve ujjászerveződött, mert előtte is volt itt modellezés, de ennek írásbeli nyomát sehol nem találtuk) első írásos emlékünk a szakosztály cím elnyerése 1963 novemberben.

Ennek 2003 őszén lesz 40 éve. Ezt ünnepélyes(ebb) közgyűléssel tegyük emlékezetessé (terv szerint 2003 november 9.-én, szombaton, 17 órakor) amelyre szeretnénk meghívni mindenkit akik velünk a 40 év alatt valamilyen (hivatalos) kapcsolatban voltak:

Szakkörünk valamennyi egykori tagját - a kezdettől napjainkig (ez kb. 2500-3000 fő)
Az Úttörőház - később Ifjúsági Ház - igazgatóit,
Kerületünk iskoláinak egykori igazgatóit és mai igazgatóit,
Kerületünk Művelődési Osztályának egykori és mai vezetőit,
Kerületünk iskoláinak tanárait, akik iskolájukban modellező szakkört vezettek,
A Budapesti Modellező Szövetség főtitkárait,
A Magyar Modellező Szövetség - régebben Modellezési Osztály - munkatársait,
A ma is működő magyar modellező klubok vezetőit,
A velünk rendszeres kapcsolatban álló külföldi klubok képviselőit,
Azokat a külföldi versenyzőket, akik szeretnek versenyeinken résztvenni,
Mindenkit, aki tud működésünkről és szeretne ezen a közgyűlésen velünk együtt ünnepelni. (Közgyűlésünk nyilvános, ezen bárki résztvehet.)

A ma még meghatározhatatlan létszám miatt kérek mindenkit, aki erre a közgyűlésünkre eljönne, legyen szíves értesítsen erről, hogy a várható létszámnak megfelelő helyen (teremben) rendezhessük meg. (Az értesítést kérjük személyesen a klubnapokon, levélben, faxon vagy E-mailben, ezek a fejlécen találhatók. A várható létszámot honlapunkon folyamatosan közzétesszük.)

Szakkörünk - szakosztályunk - tagjairól 1963-1978-ig nincsenek meg hiánytalanul a névsorok, ezért részükről az előzetes jelentkezés hiányt pótol.

1978 szeptember 1-től - (akkor alakultunk önálló Modellező Klubbá) - teljes névsorunk van, de a meghívók kiküldéséhez mindenkitől kérjük - a megjelenési szándék bejelentésén kívül - a jelenlegi lakáscímét.

 

Budapest, 2002 március 27.

Pinkert György

Előző cikkTartalomjegyzékCavalloni Honlap

1165 Budapest Veres Péter u. 157.   Tel/fax: +36 1 211-4071
1625 Budapest, Pf. 16   info@cavalloni.hu

Következő cikk