Cavalloni Ferenc Modellező Sportegyesület

Cavalloni Híradó 2002. április

Előző cikk TartalomjegyzékTartalomjegyzék

Következő cikk

CIAM KÖZGYŰLÉS 2002

A CIAM ez évi közgyűlésén (március 21-22-ig) 29 ország képviseletében kb. 75 fő vett részt, az országok száma ismét csökkent. A kisebb érdeklődés oka valószínűleg ezúttal is az volt, hogy a sportkódexre vonatkozó érdemi változtatások száma kisebb volt a szokásosnál. Ezt részben az okozta, hogy több javaslat későn érkezett. A rendezvényre ezúttal is a FAI székhelyén, Lausanne-ban, az Olimpiai Múzeumban került sor.

A közgyűlés előtti napon a CIAM elnökség ülésén vettem részt, ahol a szokásos napirendeken kívül az alábbi kiemelt témák szerepeltek:

· A CIAM munkájában mára már teljessé vált elektronikus kommunikáció még meglévő problémái.

· Továbbra is téma a jövőben már csak elektronikus formában létező CIAM Flyer. Emil Giezendanner tavaly elfogadott szinopszisa alapján elkészült a webhely programozása és telepítése a FAI szerverén. Az eddigieknél lényegesen nagyobb feladat a webhely megtöltése tartalommal.

· Az sportkódex 2002-es változatának egyes fejezetei késve jelentek meg a hálózaton, az F2 kötet pedig az ülésig nem jelent meg. Ez indokolttá teszi az új kódex változatok előkészítési folyamatának felülvizsgálatát.

· Az “Artistic Aerobatics” szabályai (zenére végrehajtandó feladatok F3A műrepülő és F3C helikopter szabályzat szerint épült modellek számára) szerinti versenyek szervezése annak érdekében, hogy a repülőmodellezés is megjelenhessen a 2005-ben esedékes harmadik Légi Világjátékokon.

· Az F1C és J szabadonrepülő motoros kategóriák jövője.

· A FAI szabályok szerint rendezett, de a FAI naptárban nem szereplő nemzetközi versenyekkel kapcsolatban Tomas Bartovky eredményesen tárgyalt a szervezőkkel. Ezek a – főleg F3B kategóriájú – versenyek a jövőben új versenycsoport keretében bekerülnek a FAI naptárba.

Másnap, 21-én a közgyűlés megnyitása után először a tíz technikai bizottság ülésezett. Legtöbben az RC műrepülő (20), a szabadonrepülő (14) és a körrepülő bizottság ülésén vettek részt, továbbra is a pylon racing (4) iránt érdeklődtek a legkevesebben.

Albizottsági tagként a szabadonrepülő bizottság ülésén vettem részt. A fő téma az F1C és az F1J motoros kategóriák jövője volt. F1C-ben a bizottság elvetette az áttételes motorok betiltását. Az alkalmas repítési területek hiánya, és az évek óta csökkenő létszám ellenére az élmezőny merev ellenállása miatt nem látszik esély érdemi változtatásra. Lehetséges, hogy a kategóriának előbb meg kell szűnnie a mai formájában ahhoz, hogy egyszer majd újjászülethessen. Az F1J kategória ifjúsági versenyszámként megbukott a “piaci” helyzet kialakulása, és az ezzel együtt létrejött modellek bonyolultsága miatt. A bizottság kialakított egy egyszerűsített kategóriát F1P jelzéssel, ez 2004-től szerepel ifjúsági VB kategóriaként.

Az F1K kategóriában a bizottság többsége más javaslat híján ugyan nem ellenezte a kisebb tanktérfogatra vonatkozó osztrák javaslatot, de kifejezte azt a véleményét, hogy a döntők során a talajon történő motorjáratást nem tekinti “repülőmodell versenynek”.

Miután az F1E kategóriában kísérletek történtek a GPS műholdas navigációs rendszer alkalmazására, a bizottság kialakította az erre vonatkozó álláspontját, amely szerint nem tekinti kívánatosnak a GPS rendszer alkalmazását, mert érdemi előnyök nélkül jelentősen és indokolatlanul növelné egy jelenleg nem drága kategória költségeit.

Késő délután a CIAM tisztségviselők jelölésére és megválasztására került sor. Bár megjelent néhány új név is a jelöltek között, másokat pedig ismételten jelöltek, végül nem történt változás egy tisztségben sem. Alelnöki funkciómban nagy többséggel újraválasztottak.

 

A nap záró eseményeként Karl Schimmel, az Amerikai Repülőmodellező Akadémia (AMA) nevelési bizottságának vezetője tartott előadást a folyamatban lévő utánpótlás nevelő programjaikról. Ennek részeként minden delegátus megkapta az Informatikai és nevelési albizottság korábbi vezetője, Mike Colling által összegyűjtött dokumentációt az AMA által finanszírozott CD kiadásban.

22-én reggel először Max Bishop, a FAI főtitkára adott tájékoztatást a FAI éves konferenciájáról, ahol a FAI legfelső vezetési szintjét érintő alapvető szervezeti változtatásokat követő első évet értékelték. A FAI minden szakmai bizottsága (így a CIAM is) ezentúl 3 szavazattal rendelkezik a konferencián, ahol eddig csak az országok képviselői szavaztak. Tárgyalták a tagdíjfizetési rendszer átalakítását, és átszervezik a Légi Világjátékokat is.

A 2001. évi VB és EB rendezvények zsűri elnökeinek beszámolóit az albizottsági jelentések, illetve a titkár és a technikai titkár jelentése követte. Az utóbbi kiemelte, hogy számos vándorkupa nem került továbbadásra, néhánynak pedig nyoma veszett. A beszámolókat és jelentéseket a 2002-2003-as bírói és szakember listák jóváhagyása követte.

A CIAM diplomákra és érmekre érkezett javaslatok alapján az aranyérmet a jugoszláv Sdrjan Pelagic, a Penaud diplomát a japán Sensui Kazayuki, a Tupolev érmet a szlovák Michal Zitnan, a Tupolev diplomát az amerikai Robert White, az Antonov diplomát a jugoszláv Miodrag Cipcic, az Ehling diplomát pedig a jugoszláv Alexandar Stojanovic kapta.

Ezt követően Graham Lynn számolt be a repülőmodellek irányítására használható rádiófrekvenciákat is érintő, évek óta folytatott európai tárgyalásokról, ahol végre lényeges haladás történt. A 22 CEPT tagországból 18 már ratifikálta azt a megállapodást, amely a 35,000-tól 35,220 MHz-ig terjedő 23 csatornát kizárólag repülőmodellek irányítására tartja fenn, költségmentesen.

A Világkupa sorozatok (szabadonrepülő, körrepülő, elektromotoros, rakéta, valamint az F3B és J rádiós vitorlázó kategóriákban) keretében másodszor született magyar győzelem. Az egyetlen személyesen jelenlévő győztes (Daniel Petcu) kivételével az oklevelet és érmet az érintett országok delegátusai vették át a holland Pieter de Boer (F1A), a német Bernd LSilz (F1B), az angol John Cuthbert (F1C), a román Daniel Petcu (F1E), a magyar Kalmár Sándor (F2A), a német Christophe Holtermann (F2B), a francia Ougen-Suruge páros (F2C), az ismételten győztes holland hölgyversenyző Monique Wakkermann (F2D), a svájci Kübler Thomas (F3B), a cseh Jan Kohout (F3J), a német Wolf Fickensher (F5B), a szintén német Jens Bartels (F5D) és öt rakéta kategória győztesei részére. A második és harmadik helyezettek oklevelet kaptak. A magyarok közül Kerner Ferenc (F1A, 11.), Nótáros Attila (F1A, 12.), Krasznai József (F1B, 20.), Zsengellér Gábor (F1C, 7.), Maczkó Oszkár (F1C, 20.), Elekes Imre (F2A, 2.), és az Orvos-Nagy páros (F2C, 9.) szerepelt az első húszban.

Az Emil Gizendanner által előkészített, majd egy profi cég által a CIAM Flyer elektronikus változatára elkészített web-helyet végül a helyszínen nem tudtuk ellenőrizni a FAI szerveren folyó karbantartási és egyéb technikai munkálatok miatt. Mindenesetre megkezdődhet az egyes szakágakra vonatkozó információk és egyéb anyagok gyűjtése és koordinálása az illetékes albizottság vezetők irányításával.

A FAI repülőmodellező pénzalapját képező regisztrációs díjak nem változtak. A 2003-as költségvetés szerint a pénzalap az CIAM Flyer elektronikus kiadására, a világkupa diplomák költségeire, a CIAM elnök és további vezetők hivatalos utazási költségeinek egy részére, valamint a CIAM működési költségeire jelent fedezetet.


A tavalyi közgyűlésen két baleset kapcsán elfogadott, az F3J és B vitorlázó, illetve az F3D és F5D pylon racing kategóriákra vonatkozó. Akkor azonnal érvénybe lépett szabályváltozások módosításra szorultak.

A FAI szabályok szerint rendezett, de a FAI naptárban korábban nem szereplő RC vitorlázó nemzetközi versenyekkel kapcsolatban eredményre vezettek a CIAM erőfeszítései, a továbbiakban egy új versenycsoport keretében ezek is bekerülnek a naptárba. Az új csoportba tartoznak a tagországok nemzetközi bajnokságai, illetve a sorozat versenyek. Ezek regisztrációs díja 50 CHF.

A 2005-ben esedékes harmadik Légi Világjátékok sorsa még nem dőlt el, ezzel együtt az sem, hogy azon lesz-e modellező esemény. A FAI vezetése új koncepció szerint, az eddigieknél szűkebb programmal, rövidebb idő alatt és kisebb költségekkel kívánja kiírni a pályázatot.

Ezt követően a Sportkódexre vonatkozó változtatási javaslatok vitájára került sor, a szavazások eredményeként a következő fontosabb döntések születtek. A hatálybalépés időpontját minden esetben jelzem. (A változások teljes szövegét a jegyzőkönyv megérkezése után közreadjuk):

· A CIAM albizottságok elnökeinek minden év május 1-ig nyilvánosságra kell hozniuk bizottságuk névsorát a FAI honlapján.

· Csoport által felállított rekordok esetében megszűnik a három fős felső létszám korlát. (2003)

· Az F1A és E vitorlázó kategóriákban a Világkupában külön junior értékelésre kerül sor. (2003)

· F1A-ban a startzsinórra egy négyszögletes zászlót kell erősíteni, melynek rövidebb oldala legalább 5 cm hosszú kell legyen. (2003, de helyi szabályként már alkalmazzuk az ez évi Európa bajnokságon.)

· F1K-ban a CO2 tank térfogata 2 cm3-re csökkent, a fly-off fordulók időtartama 15 percre nőtt. (2003)

· F1P jelzéssel új, ideiglenes ifjúsági motoros kategória kerül bevezetésre, a szabályzat lényege a következő:

Szárnyfelület max. 26 dm2
Szárnyfesztáv max. 1,5 m
Teljes súly min. 250 g
Motorjárat max. 10 mp
Lökettérfogat max. 1 cm3

A repülés alatt a szárny vagy a csillapító állásszöge vagy íveltsége összesen csak egyszer változhat az időzítést megelőzően. A motor kipufogó nyílásához nem megengedett semmiféle toldás. A motor direktben kell hajtsa a légcsavart, nem alkalmazható mechanikus fék.

Az üzemanyag összetétele nincs megkötve. 4 modell használható, a startok száma hét, a maximum 3 perc. (2003, az ifjúsági világbajnokságon 2004-től.)

· F2B-ben teljesen átfogalmazott, új manőver ábrákat és modell specifikációkat tartalmazó szabályzat tervezet került beterjesztésre, de szavazásra csak két év múlva kerül, így van lehetőség annak módosítására.

A húzópróba lebonyolítása kissé megváltozott. (2003)

· F2C-ben új bírói útmutató került elfogadásra. (2003, de helyi szabályzat az ez évi világbajnokságon.)

· F2F jelzéssel új, ideiglenes team racing kategória kerül bevezetésre egyszerűsített szabályzat szerint. (2003)

· F3A-ban elfogadásra kerültek a 2004-2007-ig érvényes manővertáblázatok, valamint az ezekhez kapcsoló új bírói útmutató.

· F3B-ben a csörlőkre tavaly elfogadott új leírásba visszakerült a tévesen kimaradt, a motor tengelyének gördülő csapágyazását megengedő mondat. (2003)

 

· F3J-ben elfogadásra kerültek a csigás felhúzáshoz az elmúlt év során kifejlesztett biztonsági megoldások a felhúzást végző személyek védelmére, illetve a felhúzózsinór végének a talajhoz való rögzítésére. (2003, de helyi szabályzat már 2002-ben.)

· F3K-ban a modell építője szabályt nem alkalmazzák. Bármely ballasztot a modell belsejében kell biztonságos módon rögzíteni.

· F3D-ben hivatalos FAI sorozattá vált a már évek óta futó Európa Kupa a most elfogadott szabályzattal.

Nem kell fémből lenni az orrkúpnak, és megszűnt a kerék minimális vastagságára vonatkozó előírás. (2003)

· F4B-ben a sugárhajtású motor tolóereje legfeljebb 10 kg lehet. (2003)

· F4C-ben módosult a bírói útmutató. (2003)

· F5A-ban új manőverlista lép érvénybe, és új térbeli ábra adja meg azt a képzeletbeli “repítési dobozt”, amelyben a manővereket repülni kell.

· F5F-ben megszűnik a 10 cella maximális tömegére vonatkozó 600 g-os korlátozás. (2003)

· Hőlégballon modellekre vonatkozó szabálytervezet első variációját nyújtották be a franciák, de azon még tovább kell dolgozni, hogy elfogadható legyen.

Az EB-VB rendezvények odaítélésére vonatkozó szavazások alapján Németország rendezi a 2003-as F3B VB-t. 2004-ben Franciaország rendezi az ifjúsági szabadonrepülő, Románia a zárttéri, az USA a körrepülő, Kanada az F3J és Lengyelország a rakéta VB-t. Nincs vállalkozó a 2004-es elektromotoros VB-re. Szintén rendező hiánya miatt idén elmarad az F3B és F3D EB. 2004-re Románia kapta a szabadonrepülő, Portugália pedig az F3A EB-t.

A CIAM következő üléseinek időpontja:

Elnökség 2002. november 28-29.
Közgyűlés 2003. március 19-21.

Dr. Reé András

 

A következő évek odaítélt VB és EB rendezvényei:

2003 F1A, B, C VB Magyarország
F1A, B, J ifj. EB Lengyelország
F1D (ifj. is) EB Németország
F1E (ifj. is) VB Románia
F2A, B, C, D EB Franciaország
F3A VB Lengyelország
F3B VB Németország
F3C VB Japán
F3D VB Csehország
F3J EB Románia
F4B, C EB Ausztria
F5B, D EB Románia
Rakéta EB Jugoszlávia

 

2004 F1A, B, C EB Románia
F1A, B, J ifj. VB Franciaország
F1D (ifj. is) VB Románia
F1E (ifj. is) EB
F2A, B, C, D VB USA
F3A EB Portugália
F3B EB
F3C EB Görögország
F3J (ifj. is) VB Kanada
F4B, C VB Lengyelország
F5B, D VB
Rakéta VB Lengyelország

Előző cikkTartalomjegyzékCavalloni Honlap

1165 Budapest Veres Péter u. 157.   Tel/fax: +36 1 211-4071
1625 Budapest, Pf. 16   info@cavalloni.hu

Következő cikk