Cavalloni Ferenc Modellező Sportegyesület

Cavalloni Híradó 2001. július

Előző cikk TartalomjegyzékTartalomjegyzék

Következő cikk

Dr. Benedek György:

Az F1K (CO2) kategória helyzete

Bár a motortípus modellezésre alkalmas formáját az USA-beli technikus, Bill BROWN már 1942-ben kialakította, tömeges elterjedése csak 1970 körül Angliában és az akkori Csehszlovákiában indult meg. Hazánkban ezen új modellezési ágazat kezdetét a Pinkert György által 1986-ban rendezett első CO2 verseny jelentette és ez nálunk erősen növekvő lendülettel folytatódott, ugyancsak általa 1988-ban rendezett nemzetközi tapasztalatcsere-verseny résztvevőinek száma már 36 volt. Ugyanezen időkben a Csehszlovákiában megtartott CO2-es versenyeken már 100 modellező is indult.

Más közép-Európai országokban, mint Ausztria, Lengyelország vagy Jugoszlávia, a szénsavmotoros modellezés csak ezután indult meg, jórészt magyar segítséggel.

E lendületes elterjedés során az első nehézségek 1990-ben kezdődtek, amelyeknek oka az volt hogy a motortípus szerkezeti kivitele és kezelési módja az eltelt közel 50 év alatt alig változott, jóllehet a hajtómű konstrukciójában és üzemeltetésénél a széndioxid-gőz fizikai lehetőségei nem voltak kihasználva.

Nem túl tapintatos fogalmazásban az volt a helyzet hogy a szükséges termodinamikai alapelveket maguk a motor tervezői sem ismerték kellőképpen, mindössze egyetlen kivételt lehetett találni, a svájci fizikust, dr. Peter NEUKOMM-t. De az általa kifejlesztett, technikailag kiváló motort csak modellautókban lehetett alkalmazni.

A közel fél évszázados “alvó” állapot utáni fellendülés során derült ki hogy még rendkívüli fejlesztési lehetőségek vannak. Ezek alkalmazását és felhasználását a kategória gyors elterjedése hozta a felszínre és mindez gyorsan túlhaladta az erre kialakított szabályzat alkalmazhatóságát. Mivel a műszaki előírás folyamatos lemaradásban volt a fejlődés mögött és azzal nem tudott lépést tartani, így lehetővé vált hogy néhány találékony modellező olyan technikai fogásokat alakítson ki amelyekkel a maguk részére úgy tudtak különleges versenyelőnyöket biztosítani hogy ezek nem ütköztek a műszaki előírásokba. E fogások azonban egyre bonyolultabbak lettek, begyakorlásuk sok türelmet és tapasztalatot igényelt, 1990-95 között olyan miniatűr méretű motorokkal nyerték a versenyeket, amelyek lökettérfogata 0,021 cm3 = 21 mm3 volt, (A 3x3 mm-es henger) és ezek ára magasabb volt, mint a súlyuknak megfelelő tömegű szín arany. Érthető hogy ezen körülmények sok CO2-es modellezőt elkedvetlenítettek és a versenyek résztvevőinek száma csökkenni kezdett. Világos volt hogy ha a kategóriát ezen elsorvadástól meg kívánjuk menteni, akkor a műszaki előírásokat kell sürgősen megreformálni.

Jómagam 1995-től kezdve megkíséreltem az érvényes ideiglenes FAI szabályzaton belül megoldást találni. Ez lett volna a tank korlátozott hűtési előírása, ahol a start előtt a tartály csak a normális üzemi hőmérsékletig hűthető, ugyanis a motor járási idejét erős hűtés (- 40.- 45 fok) segítségével lehetett abnormálisan hosszúra megnyújtani.

Sajnos minden ilyen kísérlet néhány agresszív osztrák modellező (Hach-Hőbinger-Schaupp) gúnyos, rágalmazó-sértegető elutasításával találkozott, akik a nekik nem tetsző rendezvényeket bojkottálták. Ők azért ragaszkodtak foggal-körömmel a már túlhaladott F1K szabályzathoz, mert ez részükre bizonyos verseny-előnyöket biztosított. E törekvésükben önkényes “népszavazást” is rendeztek, ahol csak az általuk alkalmasnak tartott modellezők részére adtak szavazási lehetőséget, elsősorban tapasztalatlan fiataloknak, ezzel valóságos nemzetközi “szabályháborút” provokáltak ki.

Ezen áldatlan helyzetet az MMSZ elnöke, dr. Reé András oldotta meg azzal hogy kellő műszaki és tárgyalásos előkészítés után ideiglenes magyar CO2 szabályzatot alakított ki, amely hazánkban 2001 márciustól érvényes. Az eddig lebonyolított ilyen versenyeink igazolták hogy a szabályzat valóban jobban beválik, mint az eddigi, amelynek legkifogásolhatóbb része az, amikor a modell indítása előtt a motort bizonyos ideig kézben “elő kellett járatni”

A mostani országos bajnokság is igazolta hogy új előírásunkat már az eddig ingadozó modellezőink is elfogadták és a versenyzői létszám már enyhe emelkedést mutat. Mivel a CO2 modellezők létszáma nemzetközi viszonylatban is hazánkban a legnagyobb, így sejthető hogy a jelen magyar szabályzattól eltérő, általános nemzetközi érvényű szabályzat már nem erőszakolható ki, így az FAI-nál az F1K jelölést kapott modellező kategória most már a helyes irányba terelődött. Ezzel az osztrákok minden további esetleges akadékoskodása értelmét vesztette, így csak arra marad lehetőségük hogy vagy elfogadják a jelen helyzetet és abbahagyják az eddigi értelmetlen bojkottjaikat, vagy idejétmúlt szabályzatukkal országukon belül maradnak, esetleg sértődöttségükben teljesen felhagynak a kategóriával, ami ugyanannyira ésszerűtlen lenne, mint eddigi akadékoskodásuk, de kb. féltucatnyi élversenyzőjük elmaradása már nem jelentene pótolhatatlan veszteséget a kategória számára.

Előző cikkTartalomjegyzékCavalloni Honlap

1165 Budapest Veres Péter u. 157.   Tel/fax: +36 1 211-4071
1625 Budapest, Pf. 16   info@cavalloni.hu

Következő cikk