cavalloni26171.gif (6001 bytes)

hirado.gif (1847 bytes)

F1K
1x1.gif (42 bytes)

 

Dr. Benedek György:

X-ik nemzetközi CO2 modellverseny
Usti nad Orlici, Csehország, 2000 május 5.

E verseny fordulópontot jelentett a szénsavmotoros modellezés történetében és e tényt az is mutatja hogy e rendezvényt igen erős nemzetközi vita – ténylegesen veszekedés – előzte meg. Híradónk előző számában rámutattunk arra, hogy az utóbbi időben a tartály töltése és hűtése tekintetében történt fejlődés helytelen útra tévedt és jelentősen hozzájárult a CO2 modellezők számának csökkenéséhez.

Kétségtelen, hogy fizikai-hőtani szempontból az elért eredmények meglepőek voltak, de ezek eléréséhez szükséges műveletek, technikai fogások az átlagosnál messze nagyobb ügyességet igényeltek és a várható eredmény nagyon bizonytalannak mutatkozott.

E technikai “túlfejlődést” csak egy csekély létszámú osztrák modellező csoport favorizálta, akik főként a szénsav-kiengedéses hűtési eljárást fejlesztették magas szintre, amellyel egyes versenyeken – de nem biztosan és rendszeresen – néha jelentős eredményeket értek el. Mivel ez a helyzet a CO2 kategória egyértelmű “beszűkülését” eredményezte, ezért szükségessé vált a versenyszabályzat olyan irányba való módosítása, amely a tankhűtés mértékét is szabályozza.

A CO2 hajtómű tankjának töltéséhez és a motor üzembiztos járásához a tankot hűteni kell, de ez nem lehet korlátlan, mint az utóbbi években kialakult. Több nemzetközi CO2 versenyen is előfordult hogy a döntő – fly-off – repítés során igen hosszú előjáratási idők alakultak ki és ez a verseny lefolyását vontatottá, a résztvevők többsége számára unalmassá tette. Könnyen elgondolható hogy ha egy modellnek 1,5-2 percet kell repülnie, és a motor még termikes időben is 4-5 perces repülésre is képes, akkor azt a szabályzatnál sem lehet figyelmen kívül hagyni.

A hűtéstechnika fejlesztésével és igen alacsony hőmérséklet alkalmazásával el lehetett érni azt hogy pl. 12 perces előjáratás után is képes volt a modell a 2 perc kirepülésére. Mivel a motorjárat túlnyomó része a repülési idő előtt történt, az a furcsa helyzet alakult ki hogy az első helyezéseket a talajon történt motorjárat időtartama döntötte el, maga a modell repülése ezután legfeljebb másodlagos, kiegészítő szerepet játszott, ha a rendezvény megnevezése “repülőmodell-verseny” volt.

Kialakult olyan vélemény is hogy a döntőben tapasztalt “maratoni” hosszúságú motor-előjáratási eljárás sokkal inkább látványos “attrakció”, vásári mutatvány, mint egy repülőmodell-verseny döntője. Ennek kiküszöbölésére érdekében az elmúlt időkben többször is történtek kísérletek, pl. a tartálynak 5-ről 3 cm3-re való csökkentése, és 1997-ben a hűtésre kizárólag csak a gázkiengedéses módszer előírása. Ezek azonban eredménytelenek maradtak, mert a szénsavkiengedés sokszori ismétlésével akár – 50 fok is megvalósítható.

A technika jelenlegi állása mellett csak olyan rendszer oldhatja meg a tankhűtés kérdését, amely csak a fagypontig engedélyezett. Erre előző számunkban részletesen utaltunk.

A X-ik Usti-i verseny rendezője, Lubomir VALČIK volt az első, aki a versenykiírásban a tankhűtést korlátozta. Az osztrák versenyzők kisebb csoportja erre zsarolással és bojkott-fenyegetéssel válaszolt, amelyben a tankhűtési korlátozás eltörlését követelték.

Magunk részéről ezt sporterkölcsi szempontból tisztességtelennek találtuk és megígértük, hogy majd mi igyekezni fogunk a távolmaradó osztrákokat saját versenyzőinkkel pótolni. E versenyen tavaly 4 osztrák indult, akik az idén a bojkottot kezdeményezték. Sikerült elérnünk hogy az idei versenyzői létszám a múlt évit meghaladja. A verseny jelentőségét nagyban emelte hogy hazánkból a kiváló zalai modellezők nagy számban indultak Hársfalvi István vezetése alatt. Az időjárás is kedvezően alakult, csak 2-4 m-es légáramlások jelentkeztek és a kezdeti hőmérséklet +20 fok volt, ez a döntőre 25 fokra emelkedett.

A rendelkezésre álló repülőtér elég kicsi volt és azon időszakos repülőüzemet is tartottak. Egy oldalon nagy repce tábla sárgállott és a környező dombos terepen sűrű bozót is gátolta az oda leszállt modellek megkeresését. Az időbeosztás kötött volt, 45 perces fordulóidőkkel. A kötelező 5 startot a kétszeri gáz-kiengedéssel igen jól és biztosan el lehetett végezni, 7 fő (4 junior és 3 felnőtt) érte el a max. 600 mp-t. Erre többen is képesek lettek volna, de a modellek elvesztését nem óhajtván kockáztatni, kb fél tucat versenyző időzítése néhány mp-el rövidebbre sikerült. Az óvatosság nem volt indokolatlan, mert a bozótos környezetben így is több modell veszett el.

Hársfalvi gépe a 4-ik startban a starthelyről figyelve a nagy hangár mögött tűnt el. Valójában annak tetején landolt, és csak úgy lehetett véletlenül megtalálni, hogy a csillapító sarka a tető szélén kilátszott. Ha a leszállás csak kissé beljebb történik, ez jóval nehezebb lett volna. A döntőig a repülőüzem miatt másfél órás szünet volt.

A további modellek elvesztésének elkerülése érdekében Hársfalvi igen előrelátóan javasolta a max. idő 90 mp-re csökkentését és az időközben 25 fok fölé emelkedett hőmérséklet miatt a 3-szori gázkieresztést. A többször említett korlátozott hűtési rendszer lényege az hogy a tankhőmérséklet csak 0 fokig legyen csökkenthető és ha az idő túlságosan felmelegszik, akkor ehhez többszöri gázkieresztés szükséges, ennek figyelembe vételével a rendezőség mindkét javaslatot elfogadta.

Az egy perces előjáratásnál csak 4 versenyző ért el 90 mp-t, 3 junior és 1 senior. Fiataljaink meglepően eredményesen szerepeltek, mert a 2 perces előjáratásnál a 90 mp-t már csak két junior tudta kirepülni. A zalai Szander BBH-88 Botond motorral, Markovics pedig GMW-73 - mal. Ezen utóbbi fordulatszáma éppen a vízszintes repüléshez kellő értékű volt, míg a Botond ennél kissé magasabbra emelkedett ugyan, de a motor leállása után gyorsabban is merült. Teljes repülési ideje 101 mp - lett, míg a kisebb magasságban a GMW-73 - mal repülő másik modell ideje megközelítette a 2 percet. E jelenség egyértelműen bizonyítja hogy a két motortípus egyenértékű, ma a világ legjobb F1K kategóriájú CO2 motorjai.

De a végső sorrend eldöntéséhez 4 perces előjáratást is kellett végezni. A két esélyes érthető óvatosságból már nem változtatott a motorbeállításon és így lett lehetséges, hogy a kisebb magasságot elérő modell repült valamivel tovább. De a kiválóan versenyző zalai Szander kissé alacsonyabb fordulatszámmal ugyanerre lett volna képes. Örvendetes hogy fiataljaink kiválóan szerepelve maguk mögé utasították a felnőtteket.

Az Usti-i kristályváza- vándorserleget eddig az osztrákok 5 alkalommal vitték el, mi magyarok négyszer nyertünk, míg a cseh Jaroslav SLATINA egyszer lett első.

Összegezésként megállapítható hogy a tankhűtésnek 0 fokig való korlátozása a várakozást messze meghaladóan jól bevált. Előző években hasonlóan jó időben a fly-off 7-8 perc előjáratásig is elhúzódott és ez több órás időtartamot is felemésztett, míg a korlátozott hűtéssel e versenyt már fele annyi idő alatt is be lehetett fejezni, közmegelégedésre.

Hársfalvi Istvánnal közösen végzett méréseink szerint a 3 cm3 - es tankkal a motor egyenletes, repüléshez elegendő fordulatszámmal kb. 4-5 percig működik, ami azt jelenti hogy egy 2 perces repülés a legkedvezőbb esetben is legfeljebb 3 perces előjáratás esetén valósítható meg, amit ez a verseny is tökéletesen bizonyított, mert mint fentebb említettük két juniorunk a 3 perces előjáratásnál elérte a 90 mp-t, de mindkét repülés 2 perc előtt fejeződött be.

Ha ezzel szemben a tankot – 45 fokig hűtik, akkor a motor kellő üzemi állapota csak kb. 3-4 perc előjáratás után áll be és a modell repülése csak ezután lehetséges, az előjáratási idő így indokolatlanul az említett 3-4 perccel meghosszabbodik, mert az “el-mélyhűtött” tartállyal a motor ezen idő alatt csaknem fogyasztás nélkül forog. Ha viszont a hűtés csak mérsékelt, akkor az igen hosszú előjáratási idő első fele feleslegessé válik, a fly-off lebonyolítása biztosabb és gyorsabb, így ez a módszer a jelenlegi F1K szabályzatba részletezetten előírva is bevezetendő

Eredmények:

1.

Markovics Tamás j.

hun

600

090

090

090

032

902”

2.

Szander Zsolt j.

hun

600

090

090

090

010

880”

3.

Tóth Tamás j.

hun

600

090

089

   

779”

4.

Tóth Péter

hun

600

090

030

   

720”

5.

Horváth Attila j.

hun

600

080

     

680”

6.

Bádovszki László

hun

600

030

     

630

7.

Hársfalvi István

hun

600

024

     

624”

8.

Benedek György

hun

120

120

112

120

120

592”

9.

Vörös Andrea j.

hun

120

120

120

088

120

568”

10.

Lunak, Jiri

cze

098

100

120

120

120

558”

11.

Németh Ferenc

hun

074

120

120

120

120

554”

12.

Szekeres Nándor

hun

110

120

120

113

82

545”

13.

Safar Petr

cze

102

120

070

120

120

532”

14.

Krakóczki Ferenc

hun

096

120

120

092

102

530”

15.

Slanina Jaroslav

cze

120

120

120

007

120

487”

16.

Valcik Lubomir

cze

083

040

120

120

120

483”

17.

Mészáros Emil

hun

0

030

0

039

120

189”

1165 Budapest, Veres Péter u. 157.    info@cavalloni.hu   1625 Budapest, Pf. 16
Tel/fax: +36 1 211-4071