cavalloni26171.gif (6001 bytes)

hirado.gif (1847 bytes)1x1.gif (42 bytes)
1. rész
Bevezetés
Alapfogalmak
SI egységek
Légerőtani alapfogalmak
Bernoulli törvénye
A statikai nyomás
Dinamikai - torló - nyomás
A közegellenállás

 

2. rész
A repülés alapelvei

A felhajtóerő keletkezése
Az állásszög
Jelenségek az állásszög változtatásakor
A nyomásközéppont

 


A modellrepülés elmélete

 Bevezetés

A Modellrepülés elmélete című könyvet “Összeállította: Magyar Modellező Munkaközösség”, megjelent azokban a 60-as években, amikor Benedek György nem tartozott az akkori modellező vezetők kedvencei közé, de elméleti tudását sem tudták nélkülözni. A könyv szerzőjének inkább nem írtak senkit, mintsem a valódi szerző neve megjelenjen a könyv elején. A könyv fogalmazásából és tartalmából szerzője egyértelműen meghatározható volt akkor is, és - akiknek még van a könyvből - azóta is.

Közben eltelt néhány év, modellezők részére íródott hazai elméleti könyv azóta sem jelent meg. Az SI rendszer (Systéme International d’Unités) 1980-ban történt bevezetésével egyes mértékegységek megváltoztak. Ha még megtalálható a könyv valahol akkor is előfordulhat hogy valakinek ez a változás nehézséget okoz. Ezért határoztam el, hogy - a szükséges átszámítások elvégzése mellett - néhány folytatásban közzéteszem.

Rövidítve, mert az általános,- és középiskolai fizika tárgyak anyagának magyarázatát elhagyom, azt sokkal jobban teszik a jelenleg forgalomban lévő tankönyvek.

Az említett könyvből vett idézeteket, a szó szerint átvett részeket dőlt betűvel írom)

Akadnak olyan modellezők, akik csak gyakorlati tapasztalataik alapján építenek gépeket és hiábavalónak vélik a számítások végzését. Itt kell elismernünk hogy a tiszta elmélet önmagában édeskevés egy komoly modell tervezéséhez vagy beállításához, de az is világos hogy az a modellező képes a legnagyobb eredmények elérésére, aki kellő gyakorlati tapasztalat mellett elméleti tudással is rendelkezik. Az elmélet megfelelő gyakorlattal párosulva csodákra képes.

Vegyük most sorra azokat a mechanikai alapfogalmakat és törvényeket, amelyeknek ismerete a továbbiakban elengedhetetlenül fontos.

 Alapfogalmak

Mértékegységek - a nemzetközi mértékegység-rendszer (SI-alapegységei. (az MSZ 4900/1-78 alapján.)

Alapegységek
(részlet a szabványból)

 

A mennyiség

Az SI egység

Sor
szám

neve

jele

dimenziójele

neve

jele

I.

hosszúság

l

L

méter

m

II.

tömeg

m

M

kilogramm

kg

III.

idő

t

T

másodperc
(szekundum)

s

Önálló nevű származtatott SI egységek
(részlet a szabványból)

A származtatott

A származtatott egység

mennyiség neve, jele

neve

jele

kifejezése más egységekkel

erő, F

newton

N

1N = 1kg.m/s2

nyomás * p

pascal

Pa

1Pa = 1N/m2

munka, energia** W, L

joule

J

1J = 1N.m

teljesítmény, P

watt

W

1W = 1J/s

* a nyomás és a mechanikai feszültség egysége
** a munka, energia és a hőmennyiség egysége

A legfontosabb különbség: A súly és a tömeg.*

(Akinek részletesebb magyarázatra van szüksége, olvassa el Dr. Benedek György: Erő-súly-tömeg? Értsük meg a lényeget! című írását az előző oldalon)

A súly erőmennyiség. (A föld vonzóerejét fejezi ki.)
Az erő (F) az m tömegnek és az a gyorsulásnak a szorzata:

F = a.m

A súlyerő (G) pedig az m tömegnek és a g nehézségi gyorsulásnak a szorzata:

G = g.m

A gyakorlatban a tömeg és a súly fogalma még most is keveredik. Helytelen ilyeneket írni, hogy: súlya: kg: raksúlya: kg, önsúlya: kg, Helyesen így írhatjuk: tömege, kg, a rakomány tömege, kg. . . stb.

Korlátozás nélkül használható, nem SI egységek:

· a térfogat, űrtartalom egysége, a liter (l),
· a síkszög egysége, a fok (o), az ívperc (‘), az ívmásodperc (“)
· a tömeg egysége a tonna (t)
· az idő egysége a perc, (min) az óra (h), a nap (d), a hét, a hónap, az év.
· a sebesség egysége a kilométer per óra (km/h)
· a hőmérséklet egysége a Celsius fok (oC)
· a munka és energia egysége a watt. óra (W.h)

A fizika könyvekből ismerni kell a következő fogalmakat és jelöléseket

A tér és az idő mennyiségeinek neve és jele. (ABC - ben)
(részlet a szabványból)

Átmérő

D, d

m

Felület, terület

A, (S)

m2

Gyorsulás (általános)

a

m/s2

Gyorsulás (nehézségi)

g

m/s2

Hosszúság, távolság

l, (L)

m

Idő, időtartam

t, t

s

Keresztmetszeti tényező

K

m3

Kerületi sebesség

u

m/s

Köbtartalom, térfogat

V

m3

Lökethossz, úthossz

s

m

Magasság, mélység

h

m

Sebesség (általános)

v, (c)

m/s

Sebesség (kerületi)

u

m/s

Sebesség (viszonylagos)

w

m/s

Síkidom elsőrendű (statikai) nyomatéka

S

m3

Síkidom másodrendű nyomatéka

I

m4

Síkszög

a , b , stb

rad

Sugár

r, R

m

Szélesség

b

m

Szöggyorsulás

a , (e )

rad/s2

Szögsebesség

w

rad/s

Távolság, hosszúság

l, L

m

Terület, felület

A, (S)

m2

Térfogat, köbtartalom

V

m3

Térfogatáram, (térfogatáramlás)

qv

m3/s

Úthossz, lökethossz

s

m

Vastagság

d, d

m

Az általános mechanika mennyiségeinek neve (ABC - ben)
(Csak azok a mennyiségek, amelyek számításaink során előfordulhatnak.)

Forgatónyomaték

M

N.m

Hajlítónyomaték

M

N.m

Hajlítószilárdság

s Bh

Pa

Hatásfok

h

1

Helyzeti energia

Ep, U

J

Mozgási energia

Ek, K

J

Normális (húzó, nyomó) feszültség

s

Pa

Nyírószilárdság

t ny

Pa

Nyomószilárdság

s v

Pa

Nyúlás

e , e

1

Súlyerő

G

N

Súrlódási tényező

m , (f)

1

Sűrűség

r

kg/m3

Szakítószilárdság

Rm

Pa

Térfogattömeg

r m

kg/m3

Tömeg

m

kgLégerőtani alapfogalmak

Bernoulli törvénye:

A legegyszerűbb kísérlet: két - enyhén görbített - lap közé fújva, azok összezárulnak, pedig az ember azt gondolná, hogy a rájuk fújt levegő nyomása azokat széjjelnyomja

bernoulli1.gif (15539 bytes)
A két lap egymáshoz közelít

Az áramló folyadék (és gáz) sebessége és nyomása közötti összefüggést Bernoulli (Daniel, svájci fizikus, 1700-1783) állapította meg. Az összefüggés az áramló folyadékokra (és gázokra) alkalmazott energia megmaradás törvénye.

bernoulli2.gif (18117 bytes)
Vízszintes csőben áramló folyadék

A folyadék sebessége a cső A1 keresztmetszetében v1, az A2 keresztmetszetében v2
Áramlás esetén “t” idő alatt az A1 keresztmetszeten A1.v1.t, az A2 keresztmetszeten A2.v2.t  térfogatú folyadék (gáz) áramlik át. Az áramlás folytonosságának tétele szerint ez a két térfogat egyenlő, tehát

A1.v1.t = A2.v2.t = V

Áramlás közben a folyadék nyomásából származó erők munkát végeznek.

Ha az A1 keresztmetszetnél a nyomás p1,  A2 keresztmetszetnél a nyomás p2, akkor a “V” térfogat “s” elmozdulásakor a “p” nyomásból származó erő által végzett munka (L)

L1 = p1.A1.s1 = p1.A1.v1.t = p1.V
L2 = p2.A2.s2 = p2.A2.v2.t = p2.V

A nyomási munka különbsége

L1 - L2

az “m” tömegű folyadékmennyiség mozgási energiájának megváltozásával egyenlő.
A mozgási energiák: (E)

E1 =m.v, és E2 =m.v, vagyis ezek különbsége

az energia megmaradásának törvénye szerint tehát

L1 - L2 = E2 - E1, illetve

L1 + E1 = L2 + E2,

akkor behelyettesítve a korábban kapott kifejezéseket

Osszuk el az egyenlet mindkét oldalát “V”-vel és az “m” (tömeg) helyére írjuk be a sűrűség (r ) értékét

p1 + r .v = p2 + r .v

Ezt az összefüggést Bernoulli tételnek nevezzük.

Ebben az egyenletben “p” a statikai nyomás, az .r .v2 kifejezés, - amelynek számértéke a térfogategységben lévő folyadék (gáz) mozgási energiája - szintén nyomás jellegű fizikai mennyiség, a neve dinamikai (vagy torló) nyomás.
Bernoulli tétele szerint, ha a folyadék (gáz) vízszintes csőben áramlik, akkor a statikus és a dinamikus nyomás összege - az össznyomás - a cső minden pontján ugyanaz.
A tételből következik hogy kisebb keresztmetszeteken az áramlás sebessége nő, a folyadékban (gázban) uralkodó nyomás csökken, és megfordítva.

A statikai nyomás -

“p” - felületegységre ható erő. Nyugalomban lévő folyadékok (gázok) nyomását nevezzük statikai nyomásnak.

Dinamikai - torló - nyomás:

Repülőgépeknek a körülöttük lévő levegőhöz viszonyított sebessége az un. Prandtl - csővel határozható meg.

A cső “A” nyílásánál megáll a levegő (mert az “U” alakú csőben lévő folyadékot - egyszerűbb számítás kedvéért vizet) - felnyomja a cső másik szárába, amelynek nyílása a mérőcső oldalán helyezkedik el. Az “A” pontban (ezt a pontot torlópontnak nevezzük) hat a levegő p1 nyomása, a “B” pontban a v sebességgel a cső mellett áramló levegő p2 nyomása. Az “U” csőben a folyadékok szintje közötti különbség - mint nyomásmérő - a két nyomás különbségét mutatja.

prandtl.gif (28651 bytes)
A Prandtl-cső

Példa:
Legyen a p1 - p2 = 100 mm = 0,1 méter. Ilyen magas vízoszlop nyomása 1 m2 felületre 100 kg/m2 = 1000 N/m2 = 1000 kg/m.s2
A levegő sűrűsége 1,25 kg/m3, tehát a

p1 - p2 = r .v2

kifejezésből a sebesség:

Bernoulli törvénye akkor lenne maradéktalanul érvényes, ha az áramló közeg és a cső - vagy az áramló közeg és az útjában lévő test(ek) között nem lenne súrlódás.

A közegellenállás

Ha valamilyen közegben (pl. vízben vagy levegőben) egy test mozog - vagy nyugvó test esetén körülötte a közeg áramlik - a test és a közeg között kölcsönhatás lép fel. A közeg a testre a mozgás irányával ellentétes irányú erőt fejt ki. Ezt az erőt közegellenállásnak nevezzük.

Ezen kívül számításba kell venni a test és a közeg közötti súrlódásból származó ellenállást is. A közegellenállás tehát összetett erőhatás. Kísérletekkel állapították meg hogy a közegellenállás nagysága (F) egyenesen arányos a testnek a mozgási irányra merőleges legnagyobb keresztmetszetének területével (homlok-felületével), (A), a közeg sűrűségével (r ), a közeg és a test közötti viszonylagos sebesség (w) négyzetével, és függ egy mértékegység nélküli alaktényezőtől (c)

alaktenyezo.gif (20754 bytes)
Külömböző testek alaktényezője

Kis sebességek esetén számolni kell a határrétegben fellépő súrlódás hatásával is.

Amikor a levegő a testet “körüláramolja”, azok a részecskék, amelyek a test felületével közvetlen érintkezésbe kerülnek nem siklanak végig a felületen, hanem rátapadnak, mintegy burokként veszik körül. Ezáltal az áramlás közvetlenül a test felületén lefékeződik, sebessége itt “0”, és a szabad áramlás a “v” sebességre egy aránylag vékony rétegben gyorsul fel. Modellezés során előforduló sebességek esetén e réteg vastagsága kb. 1 mm. lehet. Ezt a réteget Prandtl göttingai egyetemi tanár után nevezzük “határréteg”-nek.

hatarreteg.gif (4216 bytes)
A határréteg

Az ábrán úgy képzeltük el, mintha a rétegek további levegőrétegekből állnának, mindegyik réteg sebessége valamivel több mint az alatta lévőé, egészen addig, amíg a legkülső réteg sebessége már megegyezik az áramló közeg sebességével.

Prandtl kutatásai derítettek fényt arra hogy a levegőnek a határrétegben való viselkedése döntő hatással van az ellenállásra.

A test körüli áramlás tehát két részre osztható: a test közvetlen közelében a teljesen a felülethez tapadó, álló határrétegre, és a határrétegen kívüli, gyakorlatilag súrlódásmentes részre. A test körüli nyomáseloszlást ez utóbbi határozza meg, mert a határrétegben a nyomásváltozás akadálytalanul érvényesül.

Az alaktényezővel kifejezett ellenállás két részből áll:

a nyomási vagy alaki ellenállásból, és
a súrlódásból származó ellenállásból

A határrétegben keletkező súrlódási ellenállás nagysága a határréteg áramlásának jellegétől függ. Az áramlás jellege lehet:

lamináris - réteges áramlás, vagy
turbulens - gomolygó áramlás

laminaris.gif (4031 bytes)
Lamináris áramlás

A lamináris határréteg ellenállása kisebb a turbulensnél, viszont erősen befolyásolja a felület minősége. Durva, szemcsés felület nem kedvez a lamináris áramlásnak. Kis sebességeknél az áramlás mindig laminárisan indul és a test mentén - bármilyen legyen az áramlás - a határréteg egyre vastagabbá válik. A határréteg vastagodása okozza azt, hogy a test mögött keletkező örvénylés sokkal nagyobb ellenállás-növekedést okoz, mint amennyit a felületi súrlódáson csökkenteni lehet.

turbulens.gif (4466 bytes)
Turbulens áramlás

Bár a turbulens határréteg nagyobb felületi súrlódást jelent, az ellenállás mégis csökken, mert az ellenállás legnagyobb részét jelentő örvénylés sokkal kisebb.

A turbulens határréteg a külső - határrétegen kívüli - áramlásból is képes mozgási energia felvételére, az áramlások keverednek, az így megnövekedett energiájú turbulens határréteg tovább marad a felületen, mint a lamináris.

Kis és közepes sebességű áramlás esetén a határréteg mindig laminárisként indul és csak később lesz belőle turbulens. Azt a pontot, ahol az áramlás képe változik, átváltási pontnak nevezzük.

atvaltasipont.gif (7612 bytes)
Az átváltási pont

Ez általában a szárnyszelvény legvastagabb pontján következik be. A határréteget mesterségesen is turbulenssé lehet tenni, a szelvény elején alkalmazott “turbó szál” felszerelésével.

turboszal.gif (3405 bytes)

A turbó szál" elhelyezése

Ívelt felületű test - áramvonalas szárnyszelvény - körül az áramlásnak két szakaszát különböztethetjük meg: A szelvény legvastagabb pontja előtt az áramlás gyorsuló, mögötte lassuló. Az áramló levegő nyomása a gyorsuló szakaszban csökken, a lassuló szakaszban növekszik.

aramsebes.gif (4906 bytes)
Az áramlási sebesség változása

A lassuló szakaszban a felület közelében futó áramvonalaknak nyomásnövekedéssel szemben kell haladniuk. Az áramlás mozgási energiájának csökkenése miatt a felületi súrlódás a levegőrészecskéket megállítja. Az utána jövő részek ezeket nyomják, itt a részecskék a felülettől elválnak, az áramlás “leszakad” a felületről. A leválási hely mögött örvény keletkezik, amely egyre növekedve marad el a test mögött.

visszaaramlas.gif (9168 bytes)
A visszaáramlás a határrétegben kezdődik

1165 Budapest, Veres Péter u. 157.    info@cavalloni.hu   1625 Budapest, Pf. 16
Tel/fax: +36 1 211-4071