Információk a klubról

1. TÖRTÉNETÜNK – RÖVIDEN

A modellező szakkör 1963. szeptemberében alakult az akkori Úttörőházban Ez a szakkör az alapja a mai egyesületnek.

Szakosztályi rangot kaptunk még az év végén – novemberben.

Önálló klub lettünk 1968. január 1-el. (MHSZ XVI. ker. Úttörőház Modellező Klub)

Azokban az években már feltűnést keltett az hogy egy kis úttörőházi modellező klub a megyei vezetőségek mellett működő klubokkal egy szintre tudott emelkedni – eredményei alapján. Ekkor soroltak be minket az “A” típusú klubok közé (Ez a besorolás a modellező szervezetek között az NB-1-et jelentette – a több mint 500 hazai modellező szervezet közül az első 12 között voltunk !)

Az úttörőház nem tudott anyagilag megfelelően segíteni, az MHSZ sem adott az alapanyagokon kívül mást, ezért bevétel után néztünk már a 70-es évek második felében. Engedéllyel munkát vállaltunk és bevételünk – nyereségünk – volt. Ennek a munkavégzésnek érdekében – amint lehetett, 1987. őszén – önálló sportegyesületet alakítottunk akkori vezetőink nem kis meglepetésére.

Mai nevén – a Cavalloni Ferenc Modellező Sportegyesület – 1987. december 10-én alakult önálló egyesületté. Alapítója az MHSZ XVI. ker. Úttörőház Modellező Klubjának 19 tagja volt. Ez az egyesület később – 1991. október 1-vel mint jogutód – átvette az egész klubot az MHSZ megszűntetése miatt.

A két időszak között – papíron – két modellező szervezet működött együtt: a XVI. ker. Úttörőház Modellező Klubja, és a Cavalloni Ferenc Modellező Sportegyesület.

2. NÉVADÓNK: DR. CAVALLONI FERENC

Az egyesület alakuló közgyűlésén három javasolt név közül választotta Cavalloni Ferencet.
Részlet tanítványa, Dr. Benedek György megemlékezéséből halálának 50. évfordulóján:

* * * * *

[…] Ebben az időben a minden új iránt érdeklődő fiatalság körében különös varázsa volt a technikai tudományokat oktató tanároknak. És ilyen egyén volt dr. Cavalloni Ferenc. Tudós, kutató, tanár, oktató és ifjúsági vezető egy személyben, lelkesedése a fiatal tudós szakmai szeretetéből és az ifjúság technikai nevelése iránti elkötelezettségéből fakadt.

De az új természettudományos szemlélettel csodálatosan egyesítette az elmúlt kor szellemi értékeit is – a matematikán és fizikán kívül latin nyelvet is tanított.

A Pázmány Péter Tudományegyetem elvégzése után megszerezte a fizikai doktori címet is, ezután a később világhírűvé vált Bay Zoltán professzor szegedi intézetében atomkutatással foglalkozott, majd a Budapesti Csillagvizsgáló Intézetben dolgozott. Tanári pályafutását a budai Toldy gimnáziumban 1935-ben kezdte, 1937-től pedig a Mátyás gimnáziumban folytatta 1938. végén bekövetkezett haláláig.

Az alkotásra a Gondviseléstől igen rövid időt, mindössze öt évet kapott. De ezalatt számtalan szakcikke, kutatási eredménye, tudomány-népszerűsítő írása, lexikoni természettudományi részmunkája és rendszeres tudományos előadásai mellett oktatófilmje jelent meg.

Ifjúsági technikai nevelő munkája messze túlhaladt a matematika-fizika tanári kötelező kereteken. Iskoláiban első dolga volt az ifjúsági szakkörök megalapítása. Az államilag támogatott, humán beállítottságú önképzőköröktől függetlenül olyan új szakterületeket választott, amelyek az ifjúság részéről nagy érdeklődésre tarthattak számot, elsősorban a repülést illetve a repülőmodellezést.

Egykori diákjait lebilincselte az a mód, ahogyan a légerőtan rejtelmeit magától értetődővé tette kísérletekben, oktatófilmen, repülőmodellek építésében és gyakorlati repítésében.

* * *

Dr. Cavalloni Ferenc a jövő évben lenne 80 éves, de immár fél évszázada sírban pihen. Emlékezzünk hálával és tisztelettel rövid életének áldozatos munkájára, mellyel kis népünk fiatal generációját látnoki képességgel igyekezett az örök emberi értékek megbecsülése mellett a jövő század műszaki kihívásainak megoldására nevelni.

Budapest, 1988. december 10.

Dr. Benedek György

* * * * *

3. Pinkert György volt klubtitkárunk

 

Pinkert György
                                        Pinkert György (1935 – 2011)

A magyar modellezésért és a modellezőkért több mint ötven éven át végzett munkáját bizonyára csak hiányosan lehet összegezni.
Az ország egyik legnagyobb modellező klubját a világhírre szert tett Cavalloni Ferenc modellező sportegyesületet és jogelődjét a XVI.ker Úttörőház Modellező szakosztályt majd klubot 1963-tól 48 éven át vezette. A modellezés iránt érdeklődő gyerekek és a nemzetközileg is sikeres versenyzők istápolását egyformán fontosnak tartotta, és napi szinten végezte. Építette és tartotta a jó kapcsolatot a klubnak helyet adó egykori úttörőházzal és jogutódjával, az MHSZ majd később a sport szervekkel, valamint a kerületi önkormányzattal.
A fiatalokat, akiknek a száma biztos csak négyjegyű számmal írható le, nem csak oktatta, hanem nevelte is személyisége és példamutatása által. Mára bizony a volt tanítványai egy jó része már nyugdíjas nagyszülő. A felnőtt versenyzőkkel nem csak törődött, hanem az eredményes versenyzés feltételeit is megteremtette, csapatot szervezett világversenyekre, vezette őket és a mikrobuszt is, itthon és külföldön egyaránt.A Cavalloni Klub legismertebb rendezvényét, a Puszta Kupa szabadonrepülő világkupa versenyt 25 alkalommal rendezte meg úgy, hogy az tartósan a világ három leginkább látogatott versenye között szerepelt. Több modellkategória hazai meghonosítása és fejlesztése terén is kiemelkedő tevékenységet végzett, elsősorban a széndioxid motoros és a mágnesirányítású kategóriák esetében. Mindkettőben komoly nemzetközi eredmények is születtek, az utóbbi kategóriában pedig további 16 világkupa versenyt szervezett, megfelelő hazai lehetőség hiányában szlovákiai terepen. Az 1990-es években, aktivitása teljében szabadon repülő és rádiós vitorlázó kategóriákban három Európa-bajnokságot és egy világbajnokságot rendezett közmegelégedésre. A nagy versenyekre családja tagjait is hozta, hogy segítsenek a rendezésben, az eredmények kiértékelésében. Maga is versenyzett, meggyengült egészséggel időnként még az utóbbi években is, de mindig a klub és a versenyzői élveztek elsőbbséget a saját szereplésével szemben. Már 24 éve szerkesztette és saját kezűleg készítette a hiánypótló Cavalloni Híradót, a klub hírlevelét. Aktívan részt vett a hazai modellezés 75 éves jubileumára megjelent könyv szerkesztésében és az akkori kiállítás megrendezésében, két éve pedig az Ő munkája volt a 100 éves évfordulóra megjelent könyv. Eredményes nevelő tevékenységét a nemzetközi modellező szervezet, a CIAM, a Frank Ehling diplomával ismerte el. Ezt a diplomát az ifjúság körében végzett munka elismerésére alapították. Szeretett klubja vezetésén kívül a Magyar Modellező Szövetség vezetésében is szerepet vállalt, több ciklusban, így a mostaniban is elnökségi tagként tevékenykedett. A közelmúltban a Cavalloni Klub fennállásának 48 évét összefoglaló kiállítást szervezett, ezt azonban már nem tudta személyesen megnyitni. A modellezés és a modellezők érdekében végzett közös munka, a személyes élmények, fényképek, versenyek eredményjegyzékei, a 100 éves könyv megőrzik maradandó emlékét.

2011. május

 

4. LÉTSZÁMUNK ALAKULÁSA:

1963 -1968-ig csak a minden ősszel jelentkező szakköri tagok voltak tagjaink. Ekkor a létszám évenként kb. 40 fő volt. (A legtöbb jelentkező az egyik évben 140(!) fő volt, – le is morzsolódott legnagyobb részük.)

Nyilvántartott létszámunk csak önálló klubbá alakulásunk óta van, 1968-74 közötti létszám adatainkat csak irattári anyagokból hosszas keresés után tudjuk megadni.

1996-ig a pártoló tag fogalmat nem ismertük, az összesen egyenlő a versenyzők létszámával.

Vélemény, hozzászólás?